| 

Składka członkowska

Roczna składka członkowska od 2016 roku wynosi 30 zł.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Towarzystwa:
Polskie Towarzystwo Dyskinezy Rzęsek
ul. Marszałka Piłsudskiego 6/25
34-700 Rabka-Zdrój

PKO BP: 29 1020 3466 0000 9402 0115 4707

W tytule przelewu proszę wpisać: Składka członkowska za rok …., imię i nazwisko.