| Wydarzenia | Warsztaty 2018 | 

Prezentacje z warsztatów

Andrzej Pogorzelski – Nowości w PCD
Film z wykładu

Aleksandra Cichocka – Wybór inhalatora
Film z wykładu

Mikołaj Kowalski – Drenaż drzewa oskrzelowego w PCD – pacjent współpracujący
Film z wykładu

Mikołaj Kowalski – Inhalacja – podstawowy element prawidłowej fizjoterapii
Film z wykładu

Mikołaj Kowalski – Sprzęt wspomagający drenaż
Film z wykładu