| 

Fizjoterapia chorych na Pierwotną Dyskinezę Rzęsek – refleksje Daniela

Daniel ma 12 lat i jest uczestnikiem projektu ” Bądź samodzielny z PCD! – rehabilitacja domowa chorych na pierwotną dyskinezę rzęsek” od czerwca 2017 roku.
Projekt realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Dyskinezy Rzęsek ze środków pozyskanych z PFRON.
Spotkania z rehabilitantką odbywają się regularnie dwa do trzech razy w tygodniu.
Przed umówionymi wizytami Daniel wykonuje inhalację, która pomaga rozrzedzić zalegającą wydzielinę.
W trakcie zajęć głównie pracujemy na Flutterze i wykorzystujemy technikę natężonego wydechu tzw.” huffy”. Nie pomijamy tradycyjnego oklepywania we wszystkich możliwych pozycjach.
Daniel lubi wszelkie formy ruchu i nie trzeba namawiać go do ćwiczeń ruchowych, zwłaszcza w porze jesienno-zimowej, kiedy dzień jest krótki i nie można wybiegać się na podwórku.
W związku z tym, wykorzystujemy różne przybory do urozmaicania zajęć czyli matę, piłkę, step, skakankę i tradycyjny kijek.
Pracując nad kondycją Daniela do ćwiczeń aerobowych wykorzystujemy skakankę. Piłkę wykorzystujemy do ćwiczeń rozciągających oraz wspomagających bierny drenaż oskrzeli.
Po zakończonych zajęciach wprowadzamy elementy dbania o czystość i higienę używanych sprzętów.
Udział w tym Projekcie nauczy Daniela nowych technik drenażowych, dbania o prawidłową postawę przy ich wykonywaniu. Przygotuje go do samodzielnego wykonywania drenażu w przyszłości. Treningi i ćwiczenia oddechowe pod okiem fizjoterapeuty poprawią jego kondycję, ruchomość klatki piersiowej i wydolność oddechową.