| 

Bądź samodzielny z PCD! – Rekrutacja fizjoterapeutów

Ogłoszenie o rekrutacji fizjoterapeutów do projektu
„Bądź samodzielny z PCD! – rehabilitacja domowa chorych na pierwotną dyskinezę rzęsek”.

Projekt realizowany ze środków PFRON.

 

Polskie Towarzystwo Dyskinezy Rzęsek prowadzi rekrutację fizjoterapeutów na terenie całego kraju do projektu pod nazwą „Bądź samodzielny z PCD! – rehabilitacja domowa chorych na pierwotną dyskinezę rzęsek”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i własnych.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Okres zatrudnienia: od 01.06.2017 r. do 31.03.2018 r.

Obowiązki:

– prowadzenie indywidualnych zajęć z chorymi na pierwotną dyskinezę rzęsek w miejscu ich zamieszkania zgodnie z ustalonym Indywidualnym Planem Działania,
– przygotowanie chorych do samodzielnego funkcjonowania w życiu poprzez wprowadzenie czynnych form fizjoterapii,
– przyzwyczajenie chorych do systematycznego, samodzielnego wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych,
– współpraca z konsultantem do tworzenia ankiet i IPD,
– współpraca z koordynatorem projektu.

Wymagania:

– ukończone studia magisterskie lub licencjackie na kierunku fizjoterapia oraz dodatkowe przeszkolenie przez fizjoterapeutę specjalizującego się w rehabilitacji chorych na choroby układu oddechowego,
– ukończony kurs lub szkolenie specjalistyczne z zakresu fizjoterapii oddechowej,
– doświadczenie w pracy z chorymi na PCD lub mukowiscydozę będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
 3. Kserokopie poświadczające ukończone kursy lub szkolenia z zakresu fizjoterapii oddechowej,
 4. Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru).

Zgłoszenia należy nadsyłać:

 1. Pocztą na adres:
  Rusłana Słowik
  ul. H. Ordonówny 21B/56
  03-139 Warszawa
 2. Na adres e-mailowy (załączając skan lub wyraźne zdjęcie podpisanych załączników):
  biuro@ptdr.org.pl

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA: 22 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje:
Rusłana Słowik
tel. 506 984 720
e-mail: biuro@ptdr.org.pl

PTDR zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wzory dokumentów do pobrania:

Kwestionariusz osobowy z oświadczeniem