| 

ZARZĄD

Członkowie Zarządu:
Prezes Zarządu – Andrzej Pogorzelski
Członek Zarządu – Tadeusz Grochowiecki
Członek Zarządu – Magdalena Lewicka
Członek Zarządu – Magdalena Nowacka
Członek Zarządu – Rusłana Słowik
Członek Zarządu – Agnieszka Wagner-Ziemka
Członek Zarządu – Grzegorz Zieliński

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Przemysław Krehlik
Dariusz Richert
Michał Witt