| 

ZARZĄD

Członkowie Zarządu:
Prezes Zarządu – Andrzej Pogorzelski
Sekretarz Zarządu – Andrzej Król
Skarbnik Zarządu – Beata Jankowska
Członek Zarządu – Magdalena Lewicka
Członek Zarządu – Ewelina Pyłypcio
Członek Zarządu – Rusłana Słowik
Członek Zarządu – Agnieszka Wagner-Ziemka

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Ewa Dawidowska
Przemysław Krehlik
Michał Witt